Prikkeloverdracht

Naar inzicht werk ik met Holistic Pulsing en Shiatsutherapie in combinatie met energetische Therapie

Bij Holistic Pulsing wordt je lichaam in liggende (zo nodig zittende) toestand met open handen ritmisch gedeind (rustige schommelingen) en getrild (snellere bewegingen). Deze bewegingen hebben een ontspannende en kalmerende invloed op je zenuwstelsel. Doordat ik als therapeut je natuurlijke ritme volg, raak je steeds meer in jezelf gekeerd waardoor je je bewust zult worden van de diepliggende patronen (en hun oorzaken) die voor ongemak en ontevredenheid zorgen. Dan kun je bewust mee gaan werken aan het loslaten van die patronen en de aanwezige spanning in je hoofd en lichaam. Je zult je fijner voelen, dan je misschien lang gedaan hebt.

Shiatsutherapie is een massagevorm die bestaat uit het drukken op specifieke punten van het lichaam, om zo de lichaamsenergie in balans te brengen en een goede gezondheid te bevorderen. De benaming voor deze methode van massage (shi=vingers en atsu=druk) is ontstaan rond 1900. De methode is een combinatie van oosterse heelkunde op basis van meridianen en westerse massage.

Meridianen zijn energiebanen die door het lichaam lopen en verbonden zijn met bepaalde organen. Als de energie door de meridianen niet vrijelijk stroomt, wordt het betrokken orgaan niet van de nodige energie voorzien. Dit kan zich uiten in psychische en lichamelijke klachten.

Door ritmisch te drukken op de meridianen of de kalmerings- of stimuleringspunten te masseren, komt de energiestroom op een goed niveau, waardoor je klachten verminderen of verdwijnen. Afhankelijk van de negatieve levenservaringen die je hebt, zal het
herstel een korte of langere tijd vergen.