Psyche en Hooggevoeligen

Bewust, Gelukkig en Gezond

door Annemiek van Nijnanten
Column De Coach, De Uitstraling Waalre wk 38/2015 natuurgeneeskundig therapeut

_________________________________________________________________________

Een kruispunt in je leven?

Soms kun je na een vaste relatie van (vele) jaren, tot de conclusie komen dat je niet meer gelukkig bent met je partner en dat je dat geluk in de toekomst ook niet meer gaat vinden. Of je partner geeft aan dat zij of hij dat gevoel heeft. Beide heb je je al dan niet verder ontwikkeld als persoonlijkheid en het is niet ondenkbaar dat dat ertoe geleid heeft dat je niet meer voldoende interesses deelt, om samen van het leven te genieten. Het is vaak moeilijk om de ingrijpende beslissing te nemen om te stoppen met je relatie, zeker als je samen kinderen hebt. Dan probeer je mogelijk met professionele hulp, meer begrip te krijgen van je Zelf en van je partner. Dat kan ook het inzicht geven, dat je niet goed naar jezelf luistert als je blijft, of je partner doet dat niet.

Je verlangens en je geweten

Als je niet meer gelukkig bent samen en je kunt daar geen verandering in brengen, heb je een reden om te gaan. Als je die situatie laat voortduren, kan spanning zijn tol gaan eisen. Je kunt depressief worden, chronische ziekten ontwikkelen en je bent ook niet echt een voorbeeld voor je kinderen. Want welke boodschap geef je hen? Je moet je houden aan een eens gemaakte afspraak ook al kun je daar niet meer gelukkig van worden? Zou jij dat je kind adviseren?

Je partner heeft ook recht op iemand, die 100% voor hem of haar gaat. En zijn je kinderen gebaat bij spanning in huis? Ze voelen echt wel dat er wat speelt.

Psychische steun

Zowel in de periode vóór je beslissing (of die van je partner) als erna, kun je best een psychisch steuntje gebruiken. Je omgeving zal zich er beslist mee gaan bemoeien. Allen met hun eigen mening, inzicht en ervaring. Maar niemand weet echt hoe jij het ervaart, dus je zult echt bij jezelf te raden moeten gaan. Een therapeut, die kennis heeft vàn en ervaring mèt vergelijkbare situaties en die je professioneel kan spiegelen in je overwegingen en gedrag, kan je houvast bieden in je beslissing. En je helpen om die beslissing op een liefdevolle manier aan de betrokkenen duidelijk te maken. Want dat blijft in iedere situatie belangrijk; behoud je zelfrespect, ook door respect en compassie te hebben met je partner en kinderen.

Verandering is voor iedereen spannend. Niemand weet immers hoe de beslissing uitpakt.

Een nieuwe fase

Gevoelsmatig kun je opluchting ervaren, dat je een besluit genomen hebt en opwinding over een nieuwe woonplek en je nieuw verworven vrijheid. Maar ook angst over wat je je kinderen aandoet of over of je wel alleen kunt zijn en het alleen kunt redden. Mogelijk ga je oude vrienden weer benaderen, hobby’s oppakken en je meer openzetten voor nieuwe contacten. Geregeld ontspannen en opladen, bijvoorbeeld door energetische behandelingen, kan helpen om deze enerverende periode goed door te komen. Vertrouw dat het goed komt!

Bewust, Gelukkig en Gezond

door Annemiek van Nijnanten
Column De Coach, De Uitstraling Waalre wk 30/2015 natuurgeneeskundig therapeut

_________________________________________________________________________

Superkind, super-partner, super-ouder

Er kan een tijd komen in je leven, waarin je vast loopt. Je opgewektheid, je levenslust, je belangstelling voor anderen en je inzet voor je werk zijn weg. Je voelt je moe, gedeprimeerd, bent snel boos en kunt niets meer hebben van je partner, kinderen en/of de mensen op je werk. Je hebt geen plezier meer in wat je doet.

Je kunt tot de conclusie komen dat je eigenlijk het grootste deel van je leven geleefd hebt volgens de verwachtingen van anderen; je ouders, kinderen, leraren, vrienden en werkgevers. Midlifecrisis noemen ze dat ook wel en het kan je overkomen zo tussen je 35ste en 50ste levensjaar.

Wie ben jij?

Dan is het moment aangekomen om uit te zoeken, waarom je je niet meer gelukkig voelt en waar jij jezelf bent kwijtgeraakt. Je kunt al vroeg in je leven van je levenspad gedwaald zijn. In je ouderlijke gezin was je de enige, oudste, middelste of jongste en vaak heeft dat al de aandacht die je kreeg en de verwachtingen over je, beïnvloed. En tenzij je zo’n sterke persoonlijkheid bent dat je al vroeg precies wist wat je wilde en dat ook bent gaan doen, hebben de ideeën die volwassenen om je heen over je hadden, je waarschijnlijk behoorlijk gestuurd. Nu is het belangrijk goed de tijd te nemen voor je zelf, om uit te vinden hoe je je levensgeluk weer terug kunt vinden en uit te zoeken waar jouw passies en talenten zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. Want als jij je passies leeft, genieten alle mensen die van je houden daarvan mee.

De nadruk op wat jijzelf wilt

Het klinkt misschien egoïstisch maar jij bent nu echt degene die volle aandacht verdient van jezelf. Alleen jij kunt, zo je wilt met professionele hulp, diep in jezelf duiken en terughalen wat er voor programmatie in je is gekomen, waardoor jij niet voldoende hebt geluisterd naar wat je werkelijk wilt in je leven. Door intensieve psychologische gesprekken en diepe ontspanning, bijvoorbeeld door middel van energetische behandelingen, ga je je relatief snel realiseren wat jouw Ziel werkelijk van je wil in dit leven. En je zult de kracht en moed voelen om je acties daarop af te stemmen.

Herbezinning en reorganisatie

Dat kan je aanzetten tot het doorvoeren van grote veranderingen op het gebied van persoonlijke relaties en je werk. Confronterend soms voor de mensen om je heen maar uiteindelijk voor iedereen beter. Want als jij je hart durft te leven, zul je anderen ook inspireren om dat te doen en krijgen we uiteindelijk een wereld met veel meer gelukkige, geïnspireerde mensen.

Wil jij, met passie je werk doen en ook met meer liefde en plezier bewust je privéleven leiden? Begin eens met diepe (en heerlijke) ontspannende energetische behandelingen te ervaren en voel wat er in je gebeurt!

Bewust, Gelukkig en Gezond                  door Annemiek van Nijnanten
Column De Coach, De Uitstraling Waalre wk 14/2015 natuurgeneeskundig therapeut __________________________________________________________________________________________________

Een lastige jongen?

Hij kwam hier met zijn moeder, een prachtige, lange blonde jongen van 7 jaar met open blik en ongeremde belangstelling in wat er te zien viel in mijn praktijk; mineralen stenen, boeken, een decoratieve sneeuwuil met echte veertjes en een bijzondere hangende olielamp. En een in hoogte verstelbaar ligbed. Hij was hier omdat hij op school door een van zijn docenten als een lastpost beschouwd werd en zijn moeder dus ook regelmatig op school moest komen praten. Hij werd uit de klas gezet en kreeg ook vaak op andere wijze straf. Daar werd hij behoorlijk ongelukkig van. Want hij was zich van geen kwaad bewust. Thuis had hij regelmatig een pittige confrontatie met zijn kleine broertje. Hij was ook erg nerveus als hij moest gaan zwemmen. Op advies van de school had zijn moeder hem laten testen, maar de diagnose ADHD kwam er niet uit, Hij was wel 5 weken te vroeg geboren en is meer dan 3 jaar lang, iedere nacht huilend wakker geworden.


Wat me opviel
De jongen was, vanuit energetisch oogpunt gezien, een “luchttype”. Gevoelig, veel energie, niet goed “geaard” en dus onrustig en snel ongeconcentreerd. Maar ook intelligent, super eerlijk, enthousiast. speels en creatief in het verzinnen van activiteiten, die hij dan ook graag meteen wilde gaan doen. Ik kan me voorstellen dat, als je als docent voor een klas van zo’n 30 kinderen staat, je ze liever rustiger hebt.
Zijn moeder, die hem goed begreep, kwam gelukkig onvoorwaardelijk voor haar zoon op en wilde graag een oplossing vinden voor de onrust en snelle geïrriteerdheid van haar zoon.


De behandelingen
De eerste keer koos de jongen om op zijn buik op de behandeltafel te gaan liggen. Voelt veiliger. Via mijn handen stuurde ik de energie die ik mag gebruiken om mensen te helpen, vooral naar zijn nierstreek, bekken en benen. Hoewel hij doorpraatte, bleef hij wel op de tafel liggen en kon ik de energie wat meer in zijn lijf en uit zijn hoofd leiden. Hij kreeg het erg warm.
Bij het volgende consult bleek dat hij helemaal niet nerveus was geweest bij zijn zwemles. Hij had lief met zijn broertje gespeeld. Samen hebben we een
grondings-visualisatie gedaan die ik “wortelschieten” noem en de opdracht gegeven om dat dagelijks voor het naar schoolgaan en voor het slapen gaan met zijn moeder te oefenen. Hij bleek er een ster in en was niet meer op te tillen wanneer hij het deed. Zo goed aardde hij erdoor. Hij werd rustiger, kreeg minder confrontaties en werd vrolijker.

Goed opgelost
Zijn moeder heeft goed gepraat op school. Voortaan werd ook het verhaal van de jongen aangehoord als er conflict was, i.p.v. dat hij direct veroordeeld werd. Daardoor werd en voelde hij zich begrepen en kon hij zich beter ontspannen. Het bleek dat hij opkwam voor gepeste kinderen, omdat hij niet tegen onrecht kon.
Hij gaat nu met plezier naar school en thuis gaat het ook prima.


Bewust, Gelukkig en Gezond     door Annemiek van Nijnanten
Column
De Uitstraling wk 6/2015 natuurgeneeskundig therapeut


Ongelukkig in hun huwelijk

In de jaren dat ik als therapeut werkzaam ben, heb ik mannen en vrouwen mogen helpen, die zich niet meer gelukkig voelden in hun huwelijk. Ze zijn van alle leeftijden. Klachten zijn vaak, dat ze het gevoel hebben dat er door hun partner niet naar hen geluisterd wordt en dat ze zich steeds moeten aanpassen. Dat ze vaak alles in het gezin, buiten hun werk buitenshuis, alleen moeten doen en daardoor zichzelf en hetgene waar ze vroeger gepassioneerd voor waren, kwijt zijn geraakt.

Eigenwaarde kwijt
Na lange tijd hebben ze hierdoor de ervaring gekregen, dat hun mening niet belangrijk is. Dat ze geen liefde en respect van hun partners (en kinderen) meer krijgen en dat alles wat ze doen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Of laatdunkend en met kritiek wordt ontvangen. Dat is uiteraard funest voor hun zelfvertrouwen en eigenliefde die hierdoor in een spiraal neerwaarts gaan.

Een aangeleerd gedrag
Als ik door ga vragen hoe de rol van mijn klanten in hun ouderlijk gezin was, blijkt vaak dat de manier waarop hun ouders elkaar en de verschillende kinderen benaderden, al gezorgd heeft voor een aangeleerd gedrag. Dat gedrag diende voor het kind om zich te beschermen tegen ongewenste reacties van ouders en broertjes of zusjes.
Dat gedrag kon bestaan uit meegaandheid of weglopen (letterlijk of figuurlijk) om geen weerstand, ruzie of straf op te lopen. Of juist uit weerstand, gillen en agressief gedrag.
De beperkende overtuigingen en het (beschermende) gedrag die het kind op deze wijze aanleerde, zetten zich vaak onverminderd voort in hun volwassen relaties. Meestal zonder dat ze het zich bewust zijn.


De weg terug naar zelfvertrouwen en inzicht
Door middel van diep ontspannende behandelingen en psychologische gesprekken, worden mijn klanten er zich bewust van, wat hun eigen rol is in hun relaties. En dat die rol de reactie van hun partner en kinderen uitlokt. Als je jezelf als slachtoffer ziet in je relatie en je je ook daarna gedraagt, zal dat geen respect uitlokken. Dus zullen zij je zelfbeeld alleen maar versterken.
Een ander kun je niet veranderen, maar door meer eigenliefde te gaan voelen en zelfrespect en –inzicht te krijgen, zal je houding ten opzichte van anderen dat uitstralen. Dan kan ook hun houding naar jou, meer respect, liefde en begrip gaan vertonen. Dan gaan jouw zelfvertrouwen en eigenliefde weer in een spiraal omhoog.


Het resultaat
Het belangrijkste gevolg van de consulten en behandelingen in mijn praktijk is de groei van bewustzijn van mijn klanten. En de sterke ervaring van onvoorwaardelijke liefde en steun, die er voor hen beschikbaar zijn. Die ze kunnen accepteren omdat ze het waard zijn. Velen kunnen vanuit hun diepste Zelf, het rolpatroon in hun relaties veranderen, omdat zij echt zichzelf durven en gaan zijn. Dat kan hun relatie beter maken dan hij ooit geweest is of er voor zorgen dat ze voor zichzelf durven kiezen en weg gaan.


Bewust, Gelukkig en Gezond   door Annemiek van Nijnanten
Column De Coach, De Uitstraling Waalre wk 50/2014 natuurgeneeskundig therapeut

Een Hooggevoelig kind

Haar moeder belde me op advies van de Intern Begeleider van haar basisschool. Ik had haar school bezocht, omdat ik als energetisch therapeut graag en effectief kinderen help om meer zelfvertrouwen te krijgen. Het meisje (7 jaar oud) was extreem bang, sliep slecht, had tegenzin om naar school te gaan en trok zich daar veelal terug. Omdat dat steeds meer opviel bij haar leerkracht van toen, kwam ze bij de IB-er terecht.

Hulp was noodzakelijk

Tijdens gesprekken met de IB-er en haar ouders, kwamen zij erachter dat het meisje traumatische

ervaringen had gehad op school en dat zij daar met niemand over durfde praten. Degene die daarvoor aansprakelijk bleek, werd ter verantwoording geroepen en kreeg hulp om de oorzaken van haar gedrag te verwerken. De ouders gingen met het meisje naar een psycholoog en ze is daar een jaar of 2 in therapie geweest. De ouders hoopten dat ze er wel overheen zou groeien. Dat gebeurde echter niet. De potentie (persoonlijk en qua prestaties) die de IB-er in het meisje zag, kwam er niet uit en het kind bleef erg bang voor conflict. Ook als het alleen anderen aanging.

Energetische therapie

De energie (Reiki in die tijd) die ik gebruikte om kinderen te helpen, was de ouders geheel onbekend. Maar ze waren ten einde raad en wilden hun kind zo graag gelukkig zien. Met mijn mobiele behandeltafel reed ik naar het huis van het meisje en in de woonkamer, met moeder veilig op de bank, behandelde ik haar de eerste keer met Reiki. In haar vertrouwde omgeving en met een fijn ontspannend muziekje erbij. De tweede keer werd ik bij de deur opgewacht en vond de behandeling plaats op haar eigen slaapkamer, zodat de ontspannende/helende energie ook haar slaapkamer kon vullen.

Na 4 behandelingen, bleek mijn mooie klantje helemaal in haar kracht te staan. Sterk, stralend en vol zelfvertrouwen. Ouders en grootouders waren geroerd om eindelijk na jaren, hun (klein)kind zo te zien. En uit ervaring weet ik dat dit blijvend is. Ook de IB-er was dankbaar dat ze de stap naar mij gemaakt had en vertelde dat het meisje inmiddels de spil van haar klas was geworden, waar anderen aan kwamen vragen, wat ze zouden gaan doen.

Helen zonder veel praten

Het voordeel van energetische therapie is dat een kind niet veel hoeft te praten. Dat kan het vaak ook niet, omdat het geen idee heeft wat er eigenlijk aan scheelt en waardoor dat komt. Via het lichaam, gewoon voelen, kan de sterke kracht en liefde van kosmische (Goddelijke) energie geabsorbeerd worden, waardoor niemand zich meer alleen voelt staan. Daardoor zal er ook geen (irreële) angst meer zijn en zal altijd steun gevoeld worden. En dat is toch wat iedereen zou wensen?

Bij een natuurgeneeskundig therapeut kunt u ook voor energetische behandelingen terecht.

Bewust, Gelukkig en Gezond  door Annemiek van Nijnanten  
De Uitstralingwk14/2014 natuurgeneeskundig therapeut
_______________________________________________________________________________

Ben jij hoog-gevoelig?

Misschien behoor jij tot de aanzienlijke groep mensen die uitzonderlijk gevoelige zintuigen en een uitzonderlijk gevoelig zenuwstelsel heeft. Ben je een persoon, die erg geraakt wordt door de prikkels van onze vaak drukke, veeleisende en lawaaierige wereld? Dan is het voor jou misschien niet gemakkelijk om je balans te bewaren en je aan te passen aan je omgeving.

Onze westerse samenleving heeft zich zodanig ontwikkeld, dat uiterlijkheden vaak belangrijker geworden zijn dan innerlijke waarden. Ook worden we bij alles vergeleken met anderen; op school, bij ons werk, bij het sporten en ongeveer alle andere bezigheden waar we onze tijd mee kunnen vullen. Dat kan chronische spanning veroorzaken als je hoog-gevoelig bent, met gezondheidsklachten als gevolg.

Gelukkig begint er langzaam een besef te komen, dat ieder mens zijn eigen speciale talenten heeft en dat zijn bijdrage aan de samenleving uniek en waardevol is. Vergelijken hoeft dus niet.

Hoe uit hoog-gevoeligheid zich?


 1. De belangrijkste kenmerken van hoog-gevoeligheid zijn:

 2. Veel in je opnemen (ook stemnuances & lichaamstaal)

 3. Je snel ongemakkelijk voelen & snel van slag zijn

 4. Ontwikkelde fantasie & intuïtie

 5. Creatief & kunstzinnig

 6. Perfectionistisch & accuraat

 7. Sociaal & zorgzaam

 8.   Hulpvaardig & goedgezind

 9. Gemakkelijk verliefd worden

 10. Gemakkelijk verbanden zien & verbindingen leggen

 11. Interesse in spiritualiteit & mystiek

 12. Neiging tot afzondering

 13. Behoefte aan harmonie

 14. Hekel aan zakelijke, competitieve of vijandelijke omgeving

 15. Veel plannen maken maar weinig ondernemen

 16. Stressgevoelig (symptomen als maagpijn, onrustige darmen, kriebelende zenuwen of onbehaaglijkheid)

 17. Je volledig – maar hals over kop – ergens in storten

 18. Jezelf vaak op de laatste plaats zetten

 19. Zorg goed voor jezelf!

Als je door je hoog-gevoeligheid wordt beperkt, dan is het van groot belang om je beperkingen als zodanig teherkennen, te erkennen en als een deel vanjezelf te accepteren.

Als hoog-gevoelig persoon is het voor jou extra belangrijk om grenzen te stellen.
Je lichaam is sterk verbonden met je geest. Als je goed naar je lichaam luistert, zul je leren welke prikkels, signalen en indrukken je de meeste energie kosten en hoe je deze kunt ontlopen.
Rust, Orde & Regelmaat (ROR) zijn de belangrijkste pijlers voor je. Ze zorgen er namelijk voor dat je niet wordt overmand door je hoog-gevoeligheid.
Houd interne en externe emoties uit elkaar. Als je je zonder aanwijsbare reden verdrietig, moedeloos of boos bent, probeer dan te achterhalen of de emoties die je voelt ook echt de jouwe zijn.
Ervaring maakt wijs. Het is dan ook raadzaam om zo veel mogelijk informatie en kennis op te doen met betrekking tot hoog-gevoeligheid. Praat erover met lotgenoten.

Leer beter ontspannen!

Omdat je als hoog-gevoelige in de minderheid bent, kan het fijn zijn om gespecialiseerde ondersteuning en adviezen te krijgen van iemand die je ervaringen herkent en er natuurlijke oplossingen voor gevonden heeft.

Bewust, Gelukkig en Gezond door Annemiek van Nijnanten

De Uitstralingwk 50/2013   natuurgeneeskundig therapeut

_____________________________________________________________________________

Einstein aan de basis.

Door middel van zijn beroemde vergelijking E= mc2 leverde Albert Einsteinde wetenschap het bewijs datenergie en materie twee uitdrukkingen zijn van dezelfde universele substantie. Deze universele substantie bestaat uit een oervorm van energie of trilling, waaruit wij allen zijn samengesteld. Zo wordt het menselijk wezen gezien als netwerken van complexe energievelden die in verbinding staan met grof fysieke en celsystemen. Denatuurgeneeskunde heeft deze samenhang goed begrepen. Zij probeert het lichaam tegenezen door in te werken op de beïnvloedende energievelden. Niet de gevolgen van onbalans in energie (de fysieke verschijnselen) worden aangepakt, maar de oorzaken. Natuurgeneeskundige therapeuten en verscheidene hedendaagse wetenschappers (bijv. het Wageningen Universiteit & Research centrum Sociale wetenschappen, Gezondheid en Maatschappij) hebben onderzoek gedaan naar de invloeden op gezond oud worden. En dan blijkt dat het gevoel dat je nuttig bent, je bevredigende sociale relaties hebt en je tijd maakt voor je passies, zelfs belangrijker is dan gezonde voeding.

Het effect van emoties op je gezondheid

Veel oude westerse medische ziektemodellen gingen er vanuit dat bedreigingen voor je gezondheid en je welzijn van buiten je Zelf afkomstig waren. Ziekte was het gevolg van een fysieke factor als een trauma, vergiftiging of een andere externe toxische bron. Gelukkig zien zowel orthodoxe als holistische artsen tegenwoordig wel in, datemotionele stress in belangrijke mate tot het ontstaan van ziekte bijdraagt. Als je je lange tijd niet gelukkig voelt en daardoor gespannen raakt, kan dat ertoe leiden dat je fysieke klachten krijgt. Dat kan beginnen met een stijve nek en schouders, hoofd- of buikpijn, pijn op je borst of slaapproblemen. Mogelijk wordt dat chronisch. Misschien moeten je klachten zo erg worden, dat je lichaam je niet meer in staat stelt je gebruikelijke leven te leiden, zodat je genoodzaakt wordt, letterlijk en figuurlijk stil te staan, bij wat er nu eigenlijk aan de hand is. En hopelijk zul je je realiseren, dat er iets veranderenmoet in je leven.

Steun van een natuurgeneeskundig therapeut

Als je het prettig vindt eenklankbord te hebben om er samen achter te komen, waarin je jezelf te kort doet om gelukkig en gezond te zijn, kan het helpen een therapeut in te schakelen die zich goed realiseert dat je een Ziel in een lichaam bent. Die samen met jou kan gaan ontdekken, waar je hart nu echt naar verlangt. En dan heb ik het over wezenlijke zaken. Waar gaat je hart sneller van slaan? Waar wordt je blij van? Wat zijn je talenten? Welke drang voel je in je? Luister je daarnaar? Of druk je het weg met argumenten als; dat kan ik mijn kinderen niet aandoen, daar verdien ik te weinig mee, dat geeft me geen status, dat kan/durf ik toch niet, dat heb ik nog nooit gedaan?

Houd van jezelf!

Probeer erop te vertrouwen dat als je eenpassie hebt, je daar ook de talenten en mogelijkheden voor hebt. Als je iets echt wilt, zal dat niet voor niets zijn. Je bent hier gekomen met een doel. Je wilt iets leren (bewustworden) over jezelf, je hebt de wereld je specifieke talenten te bieden. Er is niemand zoals jij op aarde. Jij kunt helpen de wereld mooier en gelukkiger te maken, door te starten jezelf gelukkiger te maken. En iedereen zal daarvan meegenieten. Reken maar dat je daar gezonder van wordt! Door jezelf te laten spiegelen in eenveilige omgevingen door diepe ontspanning, kunnen je levensdoel en verlangens, die je misschien ver weg geduwd hebt, duidelijk worden. Vaak kun je er al een idee van krijgen door na te gaan, wat je alskind het liefst deed. Toen je nog niet geprogrammeerd was door verwachtingen van je omgeving of een uniform schoolsysteem. Alle “gelukshormonen”die je aanmaakt als je geniet van wie je bent en wat je doet, helpen je lichaam weer in balans te komen.