Skip to main content

Holistic Pulsing

is een respectvolle en helende behandelwijze waarbij het lichaam op een natuurlijke en zachte manier in beweging wordt gebracht. De zachtheid en vriendelijkheid van het pulsen nodigen het lichaam uit tot ontspannen en loslaten. Het pulsen gebeurt gewoon met de kleding aan, liggend op een massagetafel.De techniek bestaat uit het op zachte wijze ritmisch pulsen (wiegen) en stretchen van het lichaam. Dit gebeurt met afgewisselend kleine en grotere bewegingen. Het pulsen brengt het hele lichaam, dat voor ongeveer 65% uit water bestaat, innerlijk in een stromende en golvende beweging. Door de zachte kracht van ritme en bewuste aanraking wordt het lichaam aan zijn oorspronkelijke, stromende staat herinnerd. Het pulsen werkt door tot in de diepst gelegen cellen van het lichaam en nodigt alle organen en spieren uit mee te vibreren. Dit geeft een gevoel van diepe ontspanning, koestering en geborgenheid, waardoor het veiliger wordt om te voelen wat er in je leeft. Momenten van bewustwording, tijdens of na de behandeling zijn dan ook eerder regel dan uitzondering.

Holistic Pulsing
is a respectful and healing treatment in which the body is set in motion in a natural and gentle way. The softness and friendliness of the pulses invite the body to relax and let go. The pulsing is simply done with the clothes on, lying on a massage table.
The technique consists of gently rhythmically pulsing (rocking) and stretching the body. This is done with alternating small and larger movements. The pulsation brings the whole body, which consists of about 65% water, inwardly in a flowing and undulating movement. Through the gentle power of rhythm and conscious touch, the body is reminded of its original, flowing state. The pulsing works through to the deepest cells of the body and invites all organs and muscles to vibrate. This gives a feeling of deep relaxation, nurturing and security, making it safer to feel what lives inside you. Moments of awareness during or after treatment are therefore the rule rather than the exception.