Skip to main content

In 1960 werd ik geboren in Aalst-Waalre bij Eindhoven, waar ik na 25 jaar omzwervingen weer terug ben gekomen. Ik heb veel interesses en capaciteiten, maar heb lang niet datgene gevonden, waarin ik werkelijk bevrediging vond.

Tot ik, op de leeftijd van 39 jaar, in aanraking kwam met Reiki. Enthousiast over de werking van kosmische energie begon ik daar meer cursussen en opleidingen in te volgen; Shiatsu therapie, Jin Shin Jyutsu en Holistic Pulsing. Ik kreeg Shambhala Multi Dimensional Healing(de bron van Reiki) en daarna Shambhala-Eenheid afstemmingen. Vanaf 2020 versterk ik mijn energie, en dus bewustzijn, ook met behulp van Kriya Yoga.

Door deze methoden ook te ondergaan, ontplooide ik me steeds meer tot de persoon die ik in wezen ben. Los van belemmerende angsten en patronen. Uiteraard blijf ik altijd bezig, want leven is groeien. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik hoogsensitief ben, wat veel van mijn gevoelservaringen verklaarde.

In 2005 kreeg ik de drang anderen te helpen op de manier die voor mij zo effectief was gebleken. Ik heb sindsdien veel (hoogsensitieve) kinderen, jong volwassenen en volwassenen met succes geholpen van hun klachten af te komen en hun eigen kracht en levensdoel te vinden.

Ik volgde een erkende opleiding Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau. Van juli 2007 tot 2019 ben ik erkend natuurgeneeskundig therapeut geweest. Sindsdien verkies ik op een minder formele manier mijn werkzaamheden voort te zetten.
Ik geniet van het mooie, dankbare werk dat ik doe en hoop nog veel kinderen en volwassenen te mogen helpen gezonder, bewuster en gelukkiger te worden. Als je wilt help ik jou ook! Bel me maar.

Your therapist; Annemiek van Tuijl-van Nijnanten

I was born in 1960 in Aalst-Waalre near Eindhoven, where I returned after 25 years of wandering. I have many interests and abilities, but by no means long time found what truly satisfied me.

Until, at the age of 39, I came into contact with Reiki. Enthusiastic about the workings of cosmic energy, I started taking more courses and training; Shiatsu therapie, Jin Shin Jyutsu, and Holistic Pulsing I received Shambhala Multidimensional Healing (the source of Reiki) and Shambhala Oneness attunements. Since 2020 I uplift my energy and consiousness also with Kriya Yoga.

By also undergoing these methods, I developed more and more into the person I really am. Free from obstructive fears and patterns. Of course I always keep busy, because living is growing. I have come to the conclusion that I am highly sensitive, which explained many of my emotional experiences.

In 2005 I felt the urge to help others in the way that had proven so effective for me. Since then I have successfully helped many (highly sensitive) children, young adults and adults to get rid of their complaints and find their own strength and life purpose.

I followed a recognized training in Medical Basic Knowledge and Psychosocial Basic Knowledge at HBO level. From July 2007 to 2019 I was a recognized naturopathic therapist. Since then I prefer to continue my work in a less formal way.

I enjoy the beautiful, rewarding work I do and hope to help many more children and adults to become healthier, more aware and happier. If you want I can help you too! Give me a call.